Chỉ tiêu Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

       Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 sẽ diễn ra trên địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên; trong đó tập trung vào 20 xã biên giới thuộc 5 huyện và các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

       Với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 diễn ra trong 3 tháng 6,7,8/2018, chọn tháng 7/2018 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch” và đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản sau: