Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổng kết thực hiện ống tre Bác Hồ năm 2018

       Chiều 28/01, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổ chức sinh hoạt phiên thường kỳ và tổng kết mô hình ống tre Bác Hồ.

       Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi đoàn triển khai mô hình “Tôi làm Bí thư” và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019 với các nội dung cụ thể như: kể mẫu chuyện về Bác, nội dung tuyên truyền… Sau buổi sinh hoạt, Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tiến hành tổng kết mô hình ống tre Bác Hồ, đây là hoạt động tiết kiệm của các bạn đoàn viên trong Chi đoàn hàng năm với tổng số tiền tiết kiệm là 1.695.500 đồng. Hoạt động này được duy trùy hàng năm và tổng kết vào dịp cuối năm, nhằm gây quỹ cho Chi đoàn để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn tổng kết ống tre Bác Hồ năm 2018

       Đây là mô hình rất thiết thực và ý nghĩa của các bạn đoàn viên góp phần xây dựng giá trị và hình ảnh của người đoàn viên trong lòng nhân dân và xã hội.

KH