Châu Thành: Trao vốn cho thanh niên khởi nghiệp có hoàn cảnh khó khăn

     Nhằm hỗ trợ cho các hộ đoàn viên, thanh niên nghèo và cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, mới đây, Huyện đoàn Châu Thành, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện tổ chức trao vốn cho thanh niên khởi nghiệp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Trao vốn khởi nghiệp cho thanh niên

     Trong đợt này, Huyện đoàn Châu Thành đã trao vốn khởi nghiệp cho 5 đoàn viên. Hội LHTN Việt Nam huyện trao vốn cho 01 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Biên Giới và Hòa Thạnh. Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên được hỗ trợ 10 triệu đồng trong thời gian 24 tháng, không tính lãi suất. Số tiền hỗ trợ trên được trích từ Quỹ vì người nghèo của huyện và nguồn quỹ tiết kiệm riêng của Hội LHTN Việt Nam huyện.

     Nguồn vốn góp phần hỗ trợ vốn cho đoàn viên thanh niên sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Hữu Nghị