CHÂU THÀNH: RA QUÂN ĐỒNG LOẠT “CHỦ NHẬT XANH” NGÀY 07/7/2019

           Nhằm hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt, sáng ngày 07/7/2019 Huyện đoàn Châu Thành chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên toàn huyện tham gia đồng loạt Chủ nhật xanh với các hoạt động thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên xã An Bình ra quân dọn dẹp vệ sinh trước trụ sở cơ quan.

            Phát quang hơn 500 m đường giao thông nông thôn, phát quang cây cỏ bụi rậm, cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quang môi trường nơi làm việc, quét dọn, vệ sinh cơ quan, tuyến đường trước trụ sở làm việc thu gom hơn 500 kg rác thải hữu cơ, thu hút 104 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Đồng Khởi ra quân trồng cây dầu.

         Hoạt động trồng cây xanh chống biển đổi khí hậu, bảo vệ môi trường như: trồng 50 cây sao, 200 cây dầu, 1.900 cây tràm, thu hút 121 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức nhận thức bảo vệ môi trường, tạo khoảng không gian xanh – sạch – đẹp nơi cơ quan, trụ sở làm việc.

 

TN