Châu Thành: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN HUYỆN LẦN VI, NHIỆM KỲ 2019-2024.

                Nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019, thảo luận, quyết định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019-2024. Trong hai ngày 09 và 10 tháng 7 năm 2019, Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện Châu Thành lần VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu về tham dự Đại Hội

               Trong phiên thứ nhất, diễn ra chiều ngày 09 tháng 7 năm 2019, Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch, thông qua dự thảo tóm tắt văn kiện Đại hội, tiến hành thảo luận văn kiện.

                 Phiên thứ hai, diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, Đại hội nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Cũng trong Đại hội, UBH huyện khóa V tuyên bố hết nhiệm kỳ và Đại hội tiến hành hiệp thương UBH huyện khóa VI, anh Lê Đức Lập – Chủ tịch UBH huyện khóa V tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBH huyện khóa VI.

UBH huyện khóa VI chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo UBH tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

                   Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện  Châu Thành, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 thật sự là một dấu son, thể hiện trách nhiệm của thanh niên huyện nhà trong phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, sáng tạo, năng động trong cách nghĩ, cách làm.

TN.