Tuổi Trẻ Sáng Tạo

Tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ

     Tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018      Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2018. Sở Khoa học và Công…Xem thêm

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I”

Cuộc thi do Trung Ương Đoàn tổ chức “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”  Công văn triển khai của Tỉnh đoàn CÔNG VĂN TRIỂN KHAI CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO THANH NIÊN NÔNG THÔN LẦN THỨ I”