Tuổi trẻ Tây Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới

Tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp năm 2017

Chiều ngày 01/8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp Tập huấn nâng cao kiến thức về ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp năm 2017 tại Hội trường Tỉnh đoàn. Lớp tập huấn thu hút 120 học viên là cán bộ đoàn các cấp và tổ trưởng các tổ hợp tác thanh niên tại các xã đạt chuẩn nông…Xem thêm