Xung kích – Đồng hành

HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

Bạn muốn Khởi nghiệp….nhưng bạn còn do dự. Vì bạn còn lo ngại về cách thức, bạn không đủ vốn,… Chúng tôi sẽ giúp bạn. KẾ HOẠCH HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Bạn có thể tham khảo kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2017 của chúng tôi tại đây. Link tải về: Kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN STT KÝ HIỆU TRÍCH YẾU 1 Số 726 – QĐ/TĐTN-ĐKTHTN Quyết…Xem thêm