Sổ tay

Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”.  NHẬN DIỆN “CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG” Chủ nghĩa cộng sản khoa học – Từ điển quan niệm: “Chủ nghĩa chống cộng – hệ tư tưởng chiến…Xem thêm

Tây Ninh: Chuẩn bị cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử 

Từ ngày 1.11, Công an tỉnh sẽ tổ chức cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho trên 1 triệu công dân trong độ tuổi quy định được cấp căn cước. Việc cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 1.11.2020 đến 27.2.2021) tổ chức tiếp nhận hồ sơ, cấp thẻ CCCD cho đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, học sinh THPT. Giai đoạn 2…Xem thêm

Tỉnh Đoàn Tây Ninh tuyên truyền Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trân trọng giới thiệu và tuyên truyền toàn văn Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của…Xem thêm

Văn hóa, con người – Động lực quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững đất nước.

Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế chính là vấn đề con người, vấn đề văn hóa. Trong mỗi quá trình phát triển của đất nước đều gắn với những mục tiêu cụ thể, mà để đạt những mục tiêu đó, các nhà hoạch định chính sách – những người “đứng mũi chịu sào” cần phải xác định và tìm ra được động lực cụ thể. Những mục tiêu và động lực đó chính là khẩu hiệu hành…Xem thêm

Thêm nhận thức về 6 chữ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc trong Quốc hiệu Việt Nam.

Quốc hiệu là tên gọi chính thức của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Tiêu ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam từ 1945 đến nay (từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Sắc lệnh Luật số 50 ngày 9/10/1945, văn bản luật đầu tiên có…Xem thêm

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Dư luận xã hội (hay công luận) là một hiện tượng đời sống xã hội quen thuộc mà mỗi cá nhân, tổ chức (bao gồm cả quốc gia), trong cuộc sống hàng ngày, thường phải quan tâm và tính toán đến. Những người theo học ở Liên Xô (trước đây) thường sử dụng thuật ngữ “dư luận xã hội” (dịch trực tiếp từ thuật ngữ tiếng Nga). Những người biết tiếng Anh thường sử dụng thuật ngữ “công luận” (dịch từ thuật ngữ tiếng…Xem thêm

Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9 (1945 – 2020): Quyền con người và quyền công dân trong Tuyên ngôn độc lập.

Là một áng văn lập quốc ngắn gọn, súc tích, Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tuyên bố trước quốc dân và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ là một văn bản pháp lý hiện đại, khai sinh một nước Việt Nam mới, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân…Xem thêm

Ông Nguyễn Thanh Ngọc được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh 

Theo BTNO – Ông Nguyễn Thanh Ngọc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đồng ý 49/51 (vắng 2 đại biểu), đạt tỷ lệ 96%. Ngày 28.8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các…Xem thêm

Rèn luyện kỹ năng nhận diện thông tin “ĐỘC” VÀ “XẤU” Trên mạng xã hội

Những năm gần đây, với “hiệu ứng” tích cực mang lại, mạng xã hội (MXH) đang khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên (TTN), MXH được coi như thói quen thường xuyên mỗi ngày để “tiếp cận” với thế giới, trao đổi thông tin, thể hiện “cái nghĩ”, “cái nhìn trực diện xã hội” mà TNN tiếp cận. MXH là nơi giải trí cho mọi lứa tuổi….Xem thêm

Tây Ninh: Tổ chức thành công đại hội cấp huyện và tương đương

Tây Ninh có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ (1 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 6 đảng bộ huyện và 4 đảng bộ: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), với 36.821 đảng viên, trong đó có 5 đảng bộ huyện, thị xã và 20 đảng bộ xã biên giới. Tỉnh đã chọn Đảng bộ thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành để chỉ đạo đại…Xem thêm