Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lòng thương yêu nhân dân, nhân loại, người cùng khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lòng thương yêu nhân dân, nhân loại, người cùng khổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở “tình thương trừu tượng”, ở sự thông cảm, lòng tin, mà trên cơ sở nắm vững lý luận, phương pháp luận khoa học, cách mạng. Người đã đi sâu tìm hiểu vạch rõ nguồn gốc của mọi nghèo khổ, mọi áp bức bóc lột, mọi bất công trên đời. Từ đó, gắn lòng thương yêu nhân dân, nhân loại,…Xem thêm

Đọc lại bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục và các thầy cô giáo

Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới Các cô các chú và các cháu thân mến, Nhân dịp đầu nǎm học thứ tư chống Mỹ, cứu nước, Bác thân ái gửi lời thǎm hỏi tất cả các cô, các chú và các cháu. Trong hoàn cảnh cả nước có chiến tranh, sự nghiệp giáo dục của chúng ta vẫn phát triển nhanh, mạnh hơn…Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Người, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ghi lòng, tạc dạ công ơn của Người, toàn Đảng,…Xem thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc thiểu số

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều quãng thời gian gắn bó với vùng đồng bào dân tộc. Ngày 28/1/1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh đã về đến Pắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng – là nơi dừng chân ban đầu, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng giải phóng dân…Xem thêm

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC VÀ BÔI NHỌ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Chỉ cần hiểu đúng về lịch sử, viết đúng sự thật lịch sử thì mỗi người đều nhận thấy rất rõ rằng, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách và “tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được…Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh – ngọn cờ tất thắng, linh hồn của sự nghiệp kháng chiến

Mỗi thắng lợi và mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự soi đường, dẫn dắt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tháng 8/1945, với tư duy chính trị cực kỳ nhạy cảm và sắc bén, dự báo chính xác, phân tích kịp thời và thấu đáo tình hình trong nước và quốc tế, nhận rõ thời cơ cách mạng đã chín muồi, Chủ…Xem thêm

NHỮNG BỨC THƯ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MONG MUỐN HÒA BÌNH CHO VIỆT NAM

85 bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được TS Nguyễn Anh Minh – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sưu tầm và tuyển chọn in trong tập sách Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam, do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành (2020) mang thông điệp: “Nhân dân Việt Nam chỉ muốn có hòa bình, một nền hòa bình thực sự”. “Hồ Chí Minh…Xem thêm

TIẾP BƯỚC NGỌN CỜ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA BÁC HỒ

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết càng rộng rãi, đoàn kết càng chặt chẽ thì thắng lợi càng to, thành tích càng lớn. Vì thế, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược, xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ để đón nhận những cơ hội cùng thách thức lớn của…Xem thêm

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ VĂN HÓA NGOẠI GIAO HỒ CHÍ MINH

Những ngày này cách đây 75 năm, Đảng và Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện thắng lợi Cách mạng Tháng Tám lẫy lừng, đánh dấu mốc son chói lọi, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Mùa thu năm ấy, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được khai sinh với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên đọc. Ngay từ những…Xem thêm

Những quyết định thiên tài của Hồ Chí Minh trong Cách mạng Tháng Tám.

Cách đây 75 năm, với những quyết định thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám – sự kiện lịch sử vĩ đại nhất, vẻ vang nhất, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự chủ gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 28-8-1945, đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh…Xem thêm