bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng

“Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế”

Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”. Theo đó, Người cảnh báo đội ngũ cán bộ, đảng…Xem thêm

Gốc của khát vọng là ở nhân dân!

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giới thiệu chuyên đề về “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025”. Quán triệt, triển khai các giải pháp lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục…Xem thêm

Hình tượng Đảng trong thơ và nhạc.

Đảng đại diện quyền lợi cho hết thảy nhân dân, cũng đồng thời là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Tình cảm thiết tha sâu nặng với Đảng đã được nhiều nhà thơ gửi gắm nơi các tác phẩm của mình trong suốt hành trình gần một thế kỉ qua. Kể từ khi được thành lập (3/2/1930) cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh…Xem thêm

“Bầu cử” là Dân chủ, góc nhìn nhận đúng đắn.

Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong bầu cử: Thủ đoạn “ăn vạ” phía sau chiêu trò tự ứng cử Từ chủ trương, chính sách của Đảng đến Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước đều khuyến khích người có đức, có tài tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) để góp sức xây dựng đất nước Thực tế đã có những người hội tụ đủ phẩm chất,…Xem thêm

Cải cách, đổi mới để đi tới chủ nghĩa xã hội hiện thực.

1. Quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội Quan niệm về chủ nghĩa xã hội hay mô hình của xã hội xã hội chủ nghĩa cũng được C.Mác – Ph.Ănghen phác thảo, dự báo trên những nét cơ bản. Điểm đáng lưu ý là mô hình kinh điển đó, như mọi người hiện nay đều hiểu, là mô hình của chủ nghĩa xã hội phát triển. Còn mô hình của chủ nghĩa xã hội thời kỳ quá độ như…Xem thêm

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020): Nhân nguồn sức mạnh của dân tộc trong Mặt trận dân tộc thống nhất

​Chỉ khi nào Mặt trận nắm vững tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết và phát huy được sức mạnh của toàn dân tộc thì mới vượt qua được mọi trở lực, khó khăn, thách thức; mới phòng và chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch hiệu quả; mới khơi dậy được sức lực, trí tuệ, tiềm năng của toàn dân, cùng chung sức đón nhận thời cơ…Xem thêm

Giáo dục lý tưởng cách mạng  cho thanh niên – vấn đề then chốt, quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0

Đoàn ta đã xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời…Xem thêm

Đại hội XIII và những điều cần quan tâm

Một sự kiện trọng đại đang nổi bật trong đời sống chính trị của Việt Nam là đại hội đảng bộ các cấp vừa xong và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất gần. Hiện nay các dự thảo nội dung văn kiện Đại hội XIII đã được công bố trên các phương tiện truyền thông để mọi người góp ý thì có một số đối tượng ra sức gieo rắc tư tưởng hoài nghi, chống…Xem thêm

Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng: Trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ba mươi năm qua, kể từ ngày xảy ra cơn địa chấn chính trị ở Liên Xô và Ðông Âu, cũng là chừng ấy thời gian các thế lực thiếu thiện chí không ngừng tìm cách đánh sập nền tảng tư tưởng của Ðảng, nhưng dã tâm của họ không thể thành công. Ðoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ảnh: Dương Ðức Kiên Tháng 1.2016,…Xem thêm

Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đại hội đại biểu tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

​Sáng nay 14.10.2020, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tiến hành phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương cùng 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trực thuộc 13 tổ chức Đảng cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh. Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư…Xem thêm