bảo vệ nền tản tư tưởng của Đảng

Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng: Trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Ba mươi năm qua, kể từ ngày xảy ra cơn địa chấn chính trị ở Liên Xô và Ðông Âu, cũng là chừng ấy thời gian các thế lực thiếu thiện chí không ngừng tìm cách đánh sập nền tảng tư tưởng của Ðảng, nhưng dã tâm của họ không thể thành công. Ðoàn viên thanh niên có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng. Ảnh: Dương Ðức Kiên Tháng 1.2016,…Xem thêm

Tính ưu việt, bảo mật và đảm bảo an ninh của thẻ căn cước công dân gắn Chip điện tử.

Hiện nay có một số đối tượng“nhân danh đấu tranh nhân quyền” cho rằng việc gắn chip vào thẻ căn cước công dân thì mọi thông tin cá nhân điều biết, còn tinh hơn tình báo FBI của Mỹ. Nhất là cái ông “Nguyễn Duy Tân” gì đó, còn có suy nghĩ như thế này: “Việc gắn chíp thẻ căn cước công dân khác nào gắn chíp điện tử cho chính người mang thẻ! Muốn biết người này đi những…Xem thêm

HẠNH PHÚC KHI LÀ NGƯỜI DÂN VIỆT NAM !

“Hạnh phúc là sẻ chia” Năm 2020 là 1 năm rất đặc biệt với Việt Nam chúng ta và cả thế giới khi mà hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới điều chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mọi hoạt động, cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đi làm, đi học cũng bị gián đoạn để phòng chống dịch bệnh. Không thể kể hết những thiệt hại mà dịch bệnh này đã gây ra…Xem thêm

Đấu tranh chống “chủ nghĩa chống cộng” trước thềm Đại hội XIII của Đảng

Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức “rêu rao” và cổ xúy cho nhiều thứ “chủ nghĩa”, trong đó, nguy hiểm hơn là “chủ nghĩa chống cộng”.  NHẬN DIỆN “CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG” Chủ nghĩa cộng sản khoa học – Từ điển quan niệm: “Chủ nghĩa chống cộng – hệ tư tưởng chiến…Xem thêm

Cái “đuôi cáo” của một số người núp bóng “thần linh pháp quyền”

Những ngày này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9). Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945. (Ảnh tư liệu TTXVN). Ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Đảng, Chính phủ Lâm thời và quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, đánh…Xem thêm

Thêm nhận thức về 6 chữ Độc lập-Tự do-Hạnh phúc trong Quốc hiệu Việt Nam.

Quốc hiệu là tên gọi chính thức của một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn gắn với một thể chế chính trị được lựa chọn khách quan bởi lịch sử. Tiêu ngữ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam từ 1945 đến nay (từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) Sắc lệnh Luật số 50 ngày 9/10/1945, văn bản luật đầu tiên có…Xem thêm

Rèn luyện kỹ năng nhận diện thông tin “ĐỘC” VÀ “XẤU” Trên mạng xã hội

Những năm gần đây, với “hiệu ứng” tích cực mang lại, mạng xã hội (MXH) đang khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên (TTN), MXH được coi như thói quen thường xuyên mỗi ngày để “tiếp cận” với thế giới, trao đổi thông tin, thể hiện “cái nghĩ”, “cái nhìn trực diện xã hội” mà TNN tiếp cận. MXH là nơi giải trí cho mọi lứa tuổi….Xem thêm

Cảnh giác trước trò lôi kéo của tà đạo “thanh hải vô thượng sư”

Với mớ giáo lý pha tạp của nhiều tôn giáo, pha chút mê tín, chút màu sắc chính trị, “Thanh Hải vô thượng sư” đang tích cực lôi kéo người dân tham gia giới thiệu, quảng bá, vận động ủng hộ cho tổ chức. Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền con người, quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp quy định và luôn được Đảng và Nhà nước quan…Xem thêm