Bộ Công cụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xây dựng và giới thiệu bộ Công cụ tuyên truyền Đại hội Hội VII.