1022: Ứng dụng Phản ánh hiện trường Tỉnh Tây Ninh.

Ứng dụng Phản ánh hiện trường Tỉnh Tây Ninh cung cấp chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, khách du lịch phản ánh toàn diện các hoạt động trên địa bàn tỉnh khi nhận thấy các vấn đề bất cập bằng cách gửi phản ánh về cơ quan quản lý kèm theo hình ảnh chụp hoặc quay video clip. Qua đó các đơn vị liên quan sẽ xử lý và trả lời các phản ánh của người dân

sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn sử dụng ứng dụng 1022.